Voor wie?

Food Impactors is een open netwerk voor bevlogen startups en ondernemers, voor idealisten die de transitie van de foodketen willen helpen realiseren en voor ambitieuze beslissers en bestuurders in de Nederlandse foodbranche, die de noodzaak van verandering omarmen.

Vanuit persoonlijke drive, moreel besef en gesteund door een heldere visie op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun organisaties. Wij richten ons dus op CEO’s, changemanagers en beslissers op het gebied van strategie en beleid van grote, gevestigde organisaties.

Maar juist ook op start-ups, scale-ups en nieuwe ondernemers die het verschil willen maken voor de wereld van morgen.


 

Waarom?

Het is de hoogste tijd dat we in de foodsector serieus werk gaan maken van het thema ‘betekenisvol ondernemen’.

Betekenisvolle bedrijven zijn bedrijven die zich inzetten om maatschappelijke waarde te creëren in plaats van alleen maar financiële winst. En als we willen dat goede en gezonde voeding op de lange termijn beschikbaar en betaalbaar blijft - voor ieder individu, waar ook ter wereld - dan moeten we structureel werken aan de verduurzaming van productie en consumptie van ons voedsel.

Nu een kanteling van systemen zich voltrekt, hebben we meer dan ooit de frontrunners uit onze foodsector nodig om de toekomst in te kleuren.


 

Shiftleaders for food change!

We leven in een periode waarin onze samenleving kantelt en de economie en machtsverhoudingen onomkeerbaar veranderen. Zo’n kantelperiode kenmerkt zich door chaos, turbulentie en onzekerheid. Maar bovenal biedt deze periode kansen voor iedereen die mee wil kantelen.

Vanuit dat besef verbinden wij binnen Food Impactors de shiftleaders for food change die deze kanteling in ons voedselsysteem kunnen realiseren.

Food Impactors richt zich op iedereen die aan het roer staat van verandering: zowel de changemakers binnen de gevestigde orde, alsook de disruptieve nieuwkomers. Van CEO tot startup.

Jan Terlouw legt in de video hiernaast in 5 minuten uit waarom dit initiatief zo noodzakelijk is!